INFORMACJA WÓJTA GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 października 2010 roku

NFORMACJA

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

z dnia 28 października 2010 roku

 


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Sołectwa :

Brzeźnica , Brzezinka

Zespół Szkół w Brzeźnicy
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

2.

Sołectwa :

Marcyporęba, Kopytówka,

Nowe Dwory

Szkoła Podstawowa

w Marcyporębie

3.

Sołectwa :

Tłuczań, Wyźrał

Szkoła Podstawowa

w Tłuczani

4.

Sołectwa :

Paszkówka, Bęczyn

Szkoła Podstawowa

w Paszkówce

5.

Sołectwo :

Łączany

Zespół Szkół

w Łączanach

6.

Sołectwo :

Sosnowice

Szkoła Podstawowa

w Sosnowicach

7.

Sołectwa :

Chrząstowice, Kossowa

Szkoła Podstawowa

w Chrząstowicach

 

 

Głosowanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2010 roku w godzinach od 8.00 do 22 .00.

 

 

 

Wójt Gminy

(-) Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170