INFORMACJA numery obwodów głosowania

INFORMACJA

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 12 maja 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.), Uchwały Nr XXXIV/206 /2006 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 09 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Brzeźnica stałych obwodów głosowania, zmienionej Uchwałą Nr V/ 35 /2007 z dnia  08 lutego 2007 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Sołectwa :

Brzeźnica, Brzezinka

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brzeźnicy
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

2.

Sołectwa :

Marcyporęba, Kopytówka,

Nowe Dwory

Szkoła Podstawowa

w Marcyporębie

3.

Sołectwa :

Tłuczań, Wyźrał

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Tłuczani

4.

Sołectwa :

Paszkówka, Bęczyn

Szkoła Podstawowa

w Paszkówce

5.

Sołectwo :

Łączany

Zespół Szkół

w Łączanach

6.

Sołectwo :

Sosnowice

Szkoła Podstawowa

w Sosnowicach

7.

Sołectwa :

Chrząstowice, Kossowa

Szkoła Podstawowa

w Chrząstowicach

  • Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010 r. między godziną 600 a 2000 bez przerwy
  • W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Brzeźnicy do dnia 15 czerwca 2010r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170