Dzienny Dom Seniora w Marcyporębie

LOGO SENIOR

Już od stycznia 2018 roku rusza Dom Seniora w Marcyporębie.

Wójt Gminy Brzeźnica serdecznie zaprasza do udziału
w zajęciach Dziennego Domu Seniora w Marcyporębie.

 

 

Dom Seniora powstaje przy udziale środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Wieloletniego Programu Senior + na lata 2015-2020, edycja 2017 oraz środków Gminy Brzeźnica.
Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 450 tys. złotych z czego 300 tys. złotych pozyskano ze środków Ministerstwa a pozostałe 150 tys. złotych stanowią środki własne Gminy Brzeźnica.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ zamieszkałym na terenie Gminy Brzeźnica poprzez udzielenie świadczeń podczas całodziennego pobytu w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej a także zwiększenia aktywnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.

SENIOR 1

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące warunki:

-       zamieszkują na terenie Gminy Brzeźnica,

-       są w wieku 60+,

-       są nieaktywne zawodowo.

Dom Seniora w Marcyporebie obejmie wsparciem 15-u seniorów.

Seniorom zostanie udostępnione bogate zaplecze składające się z pokoju ogólnodostępnego, kuchni, sali do zwiększenia lub utrzymania aktywności ruchowej, miejsca do odpoczynku wyposażonego w biblioteczkę, sprzęt RTV, laptop z dostępem do internetu, pokój zabiegowo-pielęgniarski, łazienka i toalety.

W ramach projektu proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

-       dostęp do zajęć przez 8 godzin, w dni robocze od poniedziałku do piątku,

-       usługi socjalne, w tym ciepły posiłek,

-       terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,

-       szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą, zwiększającą aktywność ruchową,

-       zajęcia aktywizujące społecznie,

-       warsztaty terapii zajęciowej,

-       inne w zależności od potrzeb uczestników,

-       dowóz w razie potrzeb.

Pobyt w Domu Seniora w Marcyporębie będzie odpłatny. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dzienny Dom.
Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych potrwa od 11 grudnia 2017 roku r. do odwołania.

 

Formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111 w dniach i godzinach pracy ośrodka.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Domu Seniora w Marcyporebie udziela kierownik GOPS w Brzeźnicy – Pan Grzegorz Wojtas pod numerem tel. 33 879 20 29 w.12 lub Sekretarz Gminy Brzeźnica – Pani Barbara Klęczar, tel. 33 879 20 29 w. 37.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170