Konserwacja Potoku Półwiejskiego

IMG 3534

W związku z otrzymanym zawiadomieniem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Oświęcimiu o odbiorze końcowym robót konserwacyjnych pn.

„ Konserwacja bieżąca potoku Półwiejskiego w km 0+000- 0+920 w miejscowości ŁĄCZANY, Gmina Brzeźnica, pow. wadowicki”,
Wójt Gminy Brzeźnica mgr inż. Bogusław Antos wspólnie z Mirosławą Zybek, insp. ds. rolnictwa U.G
Brzeźnica, w dniu 10 listopada 2017 r uczestniczyli
w odbiorze prac konserwacyjnych Potoku Półwiejskiego.

 

Od wielu lat Potok Półwiejski nie był konserwowany. Koryto Potoku było zamulone, zawężone, zarośnięte roślinnością wodną i wysokimi trawami. Na w/w odcinku od kilku lat nie wykonywano żadnych prac konserwacyjnych i udrożnieniowych co powodowało piętrzenie wód, podtapianie przyległych terenów. Brak przeprowadzanych konserwacji potoku wywoływał w społeczeństwie Gminy Brzeźnica niepokój i wiążące się z tym liczne interwencje.

W wyniku starań Wójta Gminy Brzeźnica, Radnych Sołectwa Łączany i Sołtysa wsi Łączany czyniono duże starania poprzez kilkakrotne monitowanie pisemne i ustne do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie i Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu o stanie obiektu i potrzebie jak najszybszej konserwacji. W wyniku tych starań udało się doprowadzić w chwili obecnej potok do spełnienia jego funkcji tj. właściwego odprowadzenia jego wód.

Powyższe prace w wyniku przeprowadzonego przetargu przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat w Oświęcimiu, wykonane zostały przez Zakład Robót Budowlano - Inżynieryjnych i Wodno – Melioracyjnych , inż. Mieczysława Kozioł z miejscowości Łączany.

Powyższe prace wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i posiadaną wiedzą co do funkcjonowania obiektów melioracyjnych.

Dla właściwego funkcjonowania i swobodnego odpływu wód w wyżej w/w potoku winien być on konserwowany raz w roku.

W załączeniu wykonano dokumentację fotograficzną Potoku Półwiejskiego przed i po konserwacji.

 

Photo1033 Photo1042 Photo1043 Photo1040
IMG 3535 IMG 3527 IMG 3528 IMG 3530

 

Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170