Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia

DOLINA WNIOSKI

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do
złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 4.1.1.)

w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), o którym mowa tutaj, termin na wypełnienie
stosownej ankiety, w której można określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej
inwestycji zostaje wydłużony do dnia 10 października 2017 roku.

 

 

Ponadto termin wykonywania przez  przedstawicieli firmy „VOLTIKA” indywidualnych audytów energetycznych, które określą możliwości budowy infrastruktury OZE na posesjach mieszkańców zostaje wydłużony do dnia 20 października 2017 roku.

Informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w poszczególnych gminach Doliny Karpia tj. Brzeźnicy, Osieka, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, Spytkowic, Tomic i Zatora oraz pracowników Stowarzyszenia Dolina Karpia.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170