Wynik Zapytania Ofertowego - Remont drogi w miejscowości Marcyporęba

 

ZI.271.244.2017

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że na zadanie: " Remont drogi w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 — 0+320 w ramach modernizacji — remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych "

 

wpłynęła 1 oferta, która została zaakceptowana tj.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG - BUD" Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

za cenę :

cena netto 46.259,20 zł + 23 % VAT 10.639,62 zł = 56.898,82 zł brutto

słownie brutto: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 82/100

okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego

termin wykonania zamówienia: do 15.10.2017 r.

Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dziękuję Wykonawcy za złożenie oferty.

 

Oryginał Pisma:

1. Pismo pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170