KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTW GMINY BRZEŹNICA

 

Urząd Gminy Brzeźnica przedstawia do konsultacji projekt zmiany statutów
poszczególnych sołectw w części dotyczącej dopisania w § 22 ust.8 po słowach
"obowiązki przejmuje" słów "wyznaczony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej„.

Po dokonaniu powyższej zmiany § 22 ust. 8 załączników nr 1 do nr 14 będzie brzmiał następująco:

 

"§ 22 ust.8. W razie niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa w okresie dłuższym niż 3 miesiące jego obowiązki przejmuje wskazany przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej".

oraz skreślenia w treści uchwały punktu 12) o treści "12) PÓŁWIEŚ".

Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii mieszkańców sołectw Gminy Brzeźnica przez składanie pisemnych wniosków i uwag, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w okresie od 22 sierpnia 2017 roku do 28 sierpnia 2017 roku.

 

Projekt zmiany

Projekt Uchwały Nr XXVIII/…/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia ……..w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2003 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Brzeźnica.

 

Osoba do kontaktu: Barbara Klęczar – Sekretarz Gminy, tel. 33 879 20 29 w.37, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170