Informacja z otwarcia ofert - Remont drogi gminnej nr K470047 w miejscowości Tłuczań

 

GMINA BRZEŹNICA

34-114 BRZEŹNICA

ul. Krakowska 109 powiat WADOWICE

 

tel: 33 8792 029

fax. 33 8792 092

www.brzeznica.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Brzeźnica, dnia 16.08.2017

ZP.271.186.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.08.2017r w postępowaniu przetargowym pn.
Remont drogi gminnej nr K470047 w miejscowości Tłuczań – przez Pańskie Pola w km 0+700 – 2+622 ”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 560.389,43 zł.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/

60%

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski  34-116 SPYTKOWICE , ul. Konwaliowa 32

609.223,32

60 miesięcy gwarancji

2.

ENIGMA GROUP Sp. z o.o.

32-700 BOCHNIA

UL. Chodenicka 39

597.216,66

60 miesięcy gwarancji

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                       Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice

Ul. Zamkowa 3

429.088,89

60 miesięcy gwarancji

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

w Olkuszu sp. z o.o.

32-300 Olkusz

Aleja 1000-lecia 3

432.586,34

60 miesięcy gwarancji

5.

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna

448.863,26

60 miesięcy gwarancji

 

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 16.08.2017r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał Pisma:

1. Pismo pobierz

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170