Wynik Zapytania Ofertowego - Zakup kompleksowego wyposażenia wraz z montażem dla Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka’ w Brzeźnicy

 

GMINA BRZEŹNICA, 34-114 BRZEŹNICA

ul. Krakowska 109

tel: 33 8792 029, fax. 33 8792 092,  www.brzeznica.pl, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Brzeźnica, dnia 09.08.2017

ZI.271.178.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

               

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Zakup kompleksowego wyposażenia wraz z montażem dla Publicznego Żłobka „Kącik dla Maluszka’ w Brzeźnicy”

  1. Informuję, że wpłynęły 2 ofert , z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

Za całkowitą cenę ryczałtową :

Cena brutto = 86.602,30 zł.

Słownie brutto : osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote 30/100

  1. Okres gwarancji : 36 miesięcy .
  2. Termin wykonania zamówienia : do 25.08.2017 roku

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. kryteriów uzyskała łącznie 88,00 pkt. Z powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 70 pkt, okres gwarancji – 30pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 70 pkt, okres gwarancji – 18 pkt

 

  1. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Cena brutto

Ilość punktów  za kryterium cena -   70pkt

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

Okres gwarancji

Punkty -

1.

Biuro Kosztorysowo-Handlowe „MATEO”

Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów

110.589,30

54,82   pkt

84,82 pkt

60 m-cy

30 pkt

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym zapytaniu.

 

Oryginał Pisma:

1. Pismo pobierz

 

 

 

Otrzymują :

  1. strona internetowa www.brzeznica.pl
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170