DSC04905 w

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 27 czerwca 2017 roku (wtorek) na godz.1200

XXVII SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
  w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku sesji.
  3. Wręczenie uczniom dyplomów za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2016 - 2017.
  4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
  6. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźnica na okres 10 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170