Złote Gody w Brzeźnicy

WIAD

Tegoroczny Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego odbył się w dniu 30 kwietnia 2017 roku. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w intencji Jubilatów sprawowaną przez księdza Adama Lenarta w kościele parafialnym w Brzeźnicy.

 

 

 

 

 

 

Po mszy świętej Jubilaci przeszli do Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy. W imieniu Wójta Gminy Brzeźnica Jubilatów powitała Sekretarz Gminy Barbara Klęczar. Złożyła Dostojnym Gościom serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i długich lat życia.

Podziękowała za trwanie przez 50 lat w małżeńskiej miłości na dobre i na złe, która stanowi przykład dla młodego pokolenia. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia medali 50 lecia pożycia małżeńskiego. Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego wręczyła Sekretarz Gminy Barbara Klęczar.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadwiga Kozioł wręczyła Jubilatom listy gratulacyjne, a Zastępca Kierownika USC Jolanta Baca wiązanki kwiatów i symboliczne upominki. Po uroczystym rozdaniu medali przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i lampkę szampana przy dźwiękach Marszu Mendelsona. Dostojnym Jubilatom odśpiewano tradycyjne sto lat. Po czym wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu.

Uroczystość uświetnił występ Pani Katarzyny Szybisty, która swoim repertuarem przeniosła Gości w świat piosenek Anny Jantar, Maryli Rodowicz i innych artystów lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. O oprawę artystyczną uroczystości zadbało Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

Dostojnym Jubilatom:

Państwu Marii i Stanisławowi Bobula z Sosnowice,

Państwu Marii i Stanisławowi Curzydło z Brzeźnicy,

Państwu Stanisławie i Tadeuszowi Czechowicz z Łączan,

Państwu Krystynie i Józefowi Czubaj z Nowych Dworów,

Państwu Zofii i Bronisławowi Dorosz z Bęczyna,

Państwu Marii i Janowi Drapała z Tłuczani,

Państwu Janinie i Janowi Jezierskim z Nowych Dworów,

Państwu Helenie i Janowi Kolasa z Sosnowic,

Państwu Stanisławie i Klemensowi Kozioł z Łączan,

Państwu Stanisławie i Józefowi Szymula z Łączan,

Państwu Krystynie i Władysławowi Wawro z Łączan

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych lat życia w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niech ich miłość, która przetrwała 50 lat pokonując wichry życia będzie wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170