Wojewoda Małopolski gościł w Brzeźnicy

WIAD WOJ 17 W dniu 26 kwietnia br. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Brzeźnica gdzie swoją obecnością zaszczycił wszystkich Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch.

 

 

 

 

 

 

W swoim wystąpieniu Pan Wojewoda złożył podziękowania na ręce Pana Wójta Bogusława Antosa dla wszystkich służb zaangażowanych w organizację światowych dni młodzieży oraz wdrożenie i realizację programu 500+. 

Wojewoda przedstawił także założenia różnych programów, z których można uzyskać pomoc finansową, mi.in Maluch+, Senior +, środki na remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Zadeklarował także poparcie składanych przez Gminę wniosków o dofinansowanie. Zapewniał także, że reforma oświaty niesie za sobą pomoc finansową dla gmin na jej wdrożenie.

Wójt Gminy – Bogusław Antos podziękował Wojewodzie za przybycie na sesję i za wszelką okazaną pomoc w szczególności za wsparcie w zakresie remontu dróg, rozwoju edukacji i szeroko pojętej tradycji i kultury.

Przedstawił także informacje, iż Gmina poczyniła już starania o uzyskanie dofinansowania na utworzenie żłobka oraz dziennego domu dla osób starszych czy budowy sal gimnastycznych w miejscowości Sosnowice, Marcyporęba.

Radni Gminy oraz Dyrektorzy szkół zadawali również pytania w zakresie reformy edukacji, ochrony przeciwpowodziowej, remontu dróg, działalności ochotniczych straży pożarnych i wielu innych spraw ważnych dla gminy.

W pozostałej części obrad podjęto uchwały dotyczące bieżących zmian w budżecie oraz przyjęto Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2022 dla Gminy Brzeźnica. Gminny Program Rewitalizacji pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne czy osób prywatnych.

Przyjęto także uchwałę o nabyciu darowizny od Skarbu Państwa w miejscowości Bęczyn oraz o sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w miejscowości Łączany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Radni Gminy uchwalili również Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brzeźnica.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170