Wynik zapytania ofertowego - Trening rozwiązywania konfliktów

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 19.04.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Trening rozwiązywania konfliktów.

Szczegółowy zakres szkolenia:

rozwiązywanie konfliktów, kontrolowanie emocji w sytuacji konfliktu, obiektywizm, nie uleganie wpływom, rozumienie konfliktu, zarządzanie konfliktami, rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i zapobieganie ich eskalacji.

 1. Warunki współpracy:
  1. Umowa cywilno - prawna.
  2. Termin realizacji szkolenia: 22-23.04.2017.
  3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
  4. Ilość grup: 2 grupy.
  5. Ilość uczestników: do 13 osób na grupę.
  6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
  7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
  8. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych - Wykonawca musi zrealizować szkolenie dwa dwóch grup.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Zatorski Consulting – wpłynęło 17.04.2017 godzina 22.29 – oferta po terminie.
 2. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” - wpłynęło 17.04.2017, godzina 8.56, koszt za godzinę 44,23 zł. – powyżej 5 szkoleń
 3. Nowe opcje szkolenia i doradztwo – wpłynęło 14.04.2017, koszt za godzinę 189,00 zł, - brak informacji dotyczących doświadczenia.
 4. Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie – wpłynęło 13.04.2017, koszt za godzinę 130,00 zł., - brak wymaganych oświadczeń.
 5. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych – wpłynęło 13.04.2017, koszt za godzinę 49,00 zł. – powyżej 5 szkoleń.
 6. Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” – wpłynęło 13.04.2017, koszt za godzinę 123 zł. brutto, powyżej 5 szkoleń
 1. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia zawarte w ramach ofert potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu wszystkich oferentów.

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” – 90 + 10 = 100 pkt.
 2. Nowe opcje szkolenia i doradztwo – 21,06 + 0 = 21,06 pkt.
 3. Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych – 81,24 + 10 = 91,24 pkt.
 4. Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” – 32,36 + 10 = 42,36 pkt.

Wybrana została oferta Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA”. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

 

Protokół sporządzono w dniu 19.04.2017

Kierownik GOPS
Grzegorz Wojtas

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170