Wynik zapytania ofertowego - Zarządzanie stresem i kontrola emocji

GOPS2

 

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

 

Brzeźnica 19.04.2017

 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

1.      Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Zarządzanie stresem i kontrola emocji.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

Przybliżenie znaczenia słowa „stres”, zastanowienie się, dlaczego pewne sytuacje w naszym życiu są stresujące, pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, zdefiniowanie, czym jest stres, odróżnienie stresu od innych stanów emocjonalnych, np. od złości czy zdenerwowania, pokazanie, jakie mogą być objawy stresu – fizjologiczne (czyli dotyczące naszego ciała), w sferze emocji, poprawności myślenia i zachowania, kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania w sytuacjach stresowych i analizowania swoich odczuć, omówienie czynników, które mogą powodować reakcję stresową w nowym środowisku.

 

1.      Warunki współpracy:

1.      Umowa cywilno - prawna.

2.      Termin realizacji szkolenia: 20-21.04.2017.

3.      Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.

4.      Ilość grup: 2 grupy.

5.      Ilość uczestników: do 13 osób na grupę.

6.      Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

7.      Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

8.      Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych - Wykonawca musi zrealizować szkolenie dwa dwóch grup.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

1.      Materiały dla uczestników szkolenia.

2.      Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia

3.      Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 

2.      Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego

1.       LOGOS Centrum Edukacyjne – wpłynęło 14.04.2017, koszt za godzinę 78,00 zł.powyżej 5 szkoleń. 

2.       Centrum Szkoleń Wielozawodowych  ”DELTA” -wpłynęło 17.04.2017, godzina 8.56, koszt za godzinę 43,28 zł. – powyżej 5 szkoleń 

3.       Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych – wpłynęło 13.04.2017, koszt za godzinę 49,00 zł. – powyżej 5 szkoleń.

4.       Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” – wpłynęło 13.04.2017, koszt za godzinę 123 zł. brutto, powyżej 5 szkoleń.

 

3.      Spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Oświadczenia zawarte w ramach ofert potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu wszystkich oferentów.


4.      Kryteria wyboru ofert:

 

1.      W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a)      cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90

b)     doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10 

 

WYBÓR WYKONAWCY

1.      LOGOS Centrum Edukacyjne – 49,94 + 10 = 59,94 pkt. 

2.      Centrum Szkoleń Wielozawodowych  ”DELTA” - 90 + 10 = 100 pkt.

3.      Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych – 79,49 + 10 = 89,49 pkt.

4.      Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” – 31,67 + 10 = 41,67 pkt.

 

Wybrana została oferta Centrum Szkoleń Wielozawodowych  ”DELTA”. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 19.04.2017

 

Kierownik GOPS  
Grzegorz  Wojtas

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170