Wynik zapytania ofertowego - usługa noclegowo gastronomiczna

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 18.04.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 43 osób w tym 24 uczestników projektu, 15 dzieci w wieku 4 - 14 lat, 2 pracowników socjalnych oraz 2 trenerów w terminie 20-23.04.2017

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

Wybrana została oferta firmy: Polskie Tatry S. A., oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół wyboru >> pobierz

Grzegorz Wojtas

Kierownik GOPS

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170