W Łączanach będą remontowane wały na potoku półwiejskim

POTOKKilkuletnie starania Gminy Brzeźnica w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych przynoszą efekty. Jak wynika z informacji otrzymanych od Inspektoratu Rejonowego w Oświęcimiu rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej na rozbudowę 1,7 km odcinka obwałowania Potoku Półwiejskiego w miejscowości Łaczany.

 

 

 

 

 

Proponowany zakres prac obejmuje rozbudowę korpusu wałów do docelowych rzędnych projektowych, umocnienie korony obwałowań na całej długości wraz z przejazdami, przebudowie śluz wałowych oraz wykonaniu przesłon przeciw filtracyjnych.

Ze względu na zły stan techniczny wałów rozpoczęte działania to ważny krok dla mieszkańców w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170