Wynik zapytania ofertowego - Trening autoprezentacji

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 09.02.2017

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Trening autoprezentacji.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening autoprezentacji: doskonalenie umiejętności kreowania pożądanego wizerunku osobistego. Uczestnik zajęć uczy się nadawania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które sprzyjają wywieraniu pożądanego wrażenia, na przykład pozyskiwanie sympatii lub budowania autorytetu.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 17-18.02.2017.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupa.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób na grupę.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” - wpłynęło 09.02.2017, godzina 8.57, koszt za godzinę 47,47 zł. – powyżej 5 szkoleń
 2. InfoBIzTech Monika Pietroń – wpłynęło 09.02.2017, godzina 8.56, koszt za godzinę 230,00 zł, - powyżej 5 szkoleń
 3. Compen Sp. z o.o. – wpłynęło 09.02.2016 godzina 8.50, koszt za godzinę 237,50 zł – powyżej 5 szkoleń.
 4. Przemysław Kubów – wpłynęło 09.02.2017 godzina 8.01, koszt za godzinę 38,75 zł. – powyżej 5 szkoleń.
 5. More&Better Sp. z o.o. – wpłynęło 08.02.2017, koszt za godzinę 125 zł. – powyżej 5 szkoleń
 6. HR Center Marta Majcher – wpłynęło 08.02.2017, koszt za godzinę 69,00 zł. – powyżej 5 szkoleń.
 7. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości – wpłynęło 08.02.2017, koszt za godzinę 62,40 zł. – powyżej 5 szkoleń.
 8. Delta Training – wpłynęło 08.02.2017, koszt za godzinę 456,00 zł.
 9. Brainstorm Group Sp. z o.o. – wpłynęło 03.02.2017, koszt za godzinę 186,25 zł

10. Rajos Consulting – wpłynęło 03.02.2017, koszt za godzinę 47,00 zł. – powyżej 5 szkoleń

11. Zespół Business Masters – wpłynęło 02.02.2017, koszt za godzinę 129,00 zł.

 1. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia zawarte w ramach ofert potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu wszystkich oferentów.

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” – 73,47 + 10 = 83,47 pkt
 2. InfoBIzTech Monika Pietroń – 15,16 + 10 = 25,16 pkt
 3. Compen Sp. z o.o. – 14,68 + 10 = 24,68 pkt.
 4. Przemysław Kubów – 90 + 10 = 100 pkt.
 5. More&Better Sp. z o.o. – 27,90 + 10 = 37,90 pkt
 6. HR Center Marta Majcher – 50,54 + 10 = 60,64 pkt
 7. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości – 55,89 + 10 = 65,89 pkt.
 8. Delta Training – 7,67 pkt.
 9. Brainstorm Group Sp. z o.o. – 18,72 pkt
 10. Rajos Consulting – 74,20 + 10 = 84,20 pkt
 11. Zespół Business Masters – 27,03 pkt.

Wybrana została oferta Przemysław Kubów. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 09.02.2017

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170