ZLOBEK

Gmina Brzeźnica pozyskała środki na utworzenie żłobka.
Środki pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017
.

 

 

Żłobek utworzony zostanie w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźnicy. Otwarcie placówki planowane jest na 1 września 2017 roku.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu ułatwić powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Brzeźnica.

Osoby zainteresowane opieką dziecka w żłobku już dziś mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170