Wynik zapytania ofertowego - asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

GOPS2 

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

Asystent osoby niepełnosprawnej lub asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla - klientów GOPS Brzeźnica – osób niepełnosprawnych intelektualnie – w wymiarze 360 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy na koniec realizacji usługi.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Brzeźnica.
  2. Terminy realizacji poradnictwa ustalane przez Zamawiającego w okresie realizacji usługi.
  3. Godzina realizacji usługi wynosi 60 minut.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

  1. EMAPATIA Adam Bugiel, Chrząstowice 132, Brzeźnica,

Wybrana została oferta firmy: EMAPATIA Adam Bugiel, Chrząstowice 132, Brzeźnica, Koszt usługi za godzinę: 65 zł. brutto, oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170