Gmina pozyskała kolejne środki unijne

WODOCIAG Gmina Brzeźnica pozyskała kolejne środki unijne w wysokości 1,7 mln. złotych na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Brzeźnica.

 

 

 

 

 

 

To niewątpliwie jedna z kosztowniejszych inwestycji naszej gminy, dlatego pozyskanie środków zewnętrznych na to zadanie stanowiło jeden z priorytetów dla Wójta Gminy. W grudniu ubiegłego roku do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W dniu 31 stycznia 2017 roku na mocy Uchwały Nr 117/17 Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznał dofinansowanie w wysokości około 1,7 mln. złotych. Przyznana kwota stanowi 63,63 % ogólnej wartości inwestycji.

Inwestycja ma na celu poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska poprzez rozbudowę 5,74 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paszkówka oraz rozbudowę 2,93 km sieci wodociągowej w miejscowości Marcyporęba. Realizowane inwestycje wpłyną na rozwój gminy i wzmocnienie infrastruktury technicznej. Całkowite koszty realizacji inwestycji szacowane są na blisko 3 mln złotych. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostaną rozpoczęte działania w celu realizacji inwestycji. Termin całkowitego zakończenia zaplanowano na połowę przyszłego roku.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170