Szkolne „SKS-Y” startują w Naszej Gminie

DSC07183 W pierwszym kwartale tego roku we wszystkich szkołach na terenie Gminy Brzeźnica rozpoczną działalność SKS-y, czyli Szkolne Kluby Sportowe.

 

 

 

 

 

 

 

Utworzenie ich będzie możliwe dzięki zakwalifikowaniu się Gminy Brzeźnica do programu „Szkolny Klub Sportowy", finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania przez dzieci i młodzież dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych w danej szkole. Skierowany jest do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej na przykład treningami w klubie sportowym.

Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy. Łącznie zostanie utworzonych 11 grup. W ZSP  w Brzeźnicy 4 grupy, w ZS w Łączanach i SP w Sosnowicach po 2 grupy, a w pozostałych szkołach po jednej.

Systematyczne zajęcia sportowe zorganizowane będą pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego przez 35 tygodni w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej, w wymiarze dwa razy w tygodniu po 60-minut dla każdego uczestnika, w grupach 15- 20 osobowych.

 

Więcej informacji na temat programu uzyskać będzie można w połowie lutego w sekretariatach poszczególnych szkół.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170