PGNE

 

WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że prowadzony jest nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie wymiany tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne, którego celem jest wymiana starych kotłów, pieców na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne kotły wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

 

Wsparcie może być udzielane na inwestycje w źródła ciepła proekologiczne wykorzystujące biomasę, paliwa stałe (kotły grzewcze Klasa 5), paliwa gazowe lub pompy ciepła w budynkach mieszkalnych.

Prowadzony nabór ankiet wstępnej deklaracji jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu na terenie Gminy Brzeźnica. Podjęcie przez Gminę Brzeźnica działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

 

WAŻNE:

 1. Dotacja przeznaczona będzie dla właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy.
 2. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku,    w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.
 3. Audytor pomoże dobrać najbardziej optymalny kocioł. Audyt zamówisz w gminie za który właściciel nie zapłaci nic. Finansowany będzie w całości przez województwo małopolskie. Audyt jest po to, by właściciel nieruchomości mógł ocenić opłacalność inwestycji. Audytor poinformuje dokładnie jakie warunki musi spełnić kocioł i wskaże jego moc.
 4. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych: 350 zł na każdy kilowat (kW) obliczonej mocy nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 8 tys. zł. plus 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

 

Przykładowo:

 

Jeśli audytor ustali, że nowy kocioł ma mieć moc 21kW, to dotacja wyniesie 21x350zł = 7350 zł.

 1. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu
  do istniejących instalacji.
 2. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
 • Posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Klasa 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%.
 1. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
 2. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji energetycznej.
 3. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nie ekologicznego źródła ogrzewania budynku.

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl lub w Punkcie Informacyjnym w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów Tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11 w pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica – Pani Agnieszka Kutermak (pok. Nr 34) tel. 33 8792029 wew. 35, Pani Aneta Dzieża ( pok. Nr 37) tel. 33 8792029 wew. 24

Ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica ( pok. Nr 6), ze strony internetowej Urzędu www.brzeznica.pl lub u Sołtysa danej miejscowości.

Wypełnione ankiety przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 14.11.2016 r. do 30.11.2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzeźnica na Dzienniku Podawczym pok. Nr 6.

W przypadku dużego zainteresowania wymianą kotłów będzie decydować kolejność zgłoszonych ankiet ( data wpływu do Urzędu Gminy Brzeźnica)

 

Wójt Gminy Brzeźnica
Bogusław Antos

 

Ankieta do pobrania >> pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170