Święty Jan Paweł II - patronem Szkoły Podstawowej w Marcyporębie

Wiad Mar 2016 „Jesteście w dobrym gronie, ale szlachectwo zobowiązuje” – mówił Kardynał Stanisław Dziwisz w homilii podczas Mszy św. w dniu 24 IX 2016 r., rozpoczynającej długo oczekiwaną uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Marcyporębie imienia św. Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

Ksiądz Kardynał zaakcentował, że Marcyporęba to jedna z najstarszych parafii w archidiecezji krakowskiej, bo swoją genezą sięga do początków XIV wieku. W głoszonym słowie Metropolita krakowski - świadek życia Ojca Świętego– zachęcał do zaznajamiania się z nauczaniem Jana Pawła II, gdyż w dziełach Świętego „zawarte jest Jego spojrzenie na sprawy ludzkie i Boże”. W czasie Mszy św. poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Marcyporębie.

Po Mszy św. koncelebrowanej z księżmi rodakami z parafii w Marcyporębie:
- ks. Florianem Koskiem, ks. Kazimierzem Wyrwą, ks. Stanisławem Jarguzem, ks. Januszem Gackiem, ks. Jackiem Jaskiernią (otrzymali święcenia z rąk kard. Karola Wojtyły), ks. Zbigniewem Medoniem;
- zaproszonymi księżmi: ks. dr. hab. Szymonem Fedorowiczem – ochrzczonym i wyświęconym do stanu duchownego przez kard. Karola Wojtyłę, ks. dr. Stefanem Misińcem- opiekunem duchownym Szlaków Papieskich i ks. Ryszardem Kilanowiczem;
- społeczność szkolna;
- zaproszeni goście w tym Starosta Bartosz Kaliński i radni Rady Powiatu Wadowickiego,
- radni Rady Gminy Brzeźnica i sołtysi;
- dyrektorzy szkół i instytucji z terenu gminy Brzeźnica,
- mieszkańcy parafii i okolicy udali się do Szkoły Podstawowej w Marcyporębie. Korowód prowadziła orkiestra dęta z Zygodowic, a tuż za nią maszerowały poczty sztandarowe ze szkół: SP Marcyporęba, SP Brzeźnica, SP Sosnowice, SP Tłuczań oraz strażackie z: OSP Marcyporęba, OSP Kopytówka. Regionalizm podkreśliły panie z KGW: Marcyporęba, Kopytówka, Nowe Dwory w barwnych strojach ludowych.

Ceremonię rozpoczął ksiądz Kardynał pobłogosławieniem i poświęceniem pamiątkowej tablicy, umieszczonej na ścianie szkoły. Symbolicznego odsłonięcia dokonali: Kardynał Dziwisz, ks. Jan Giądła proboszcza parafii w Marcyporębie i Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica. W tekście znalazł się cytat z wypowiedzi kard. Wojtyły w czasie wizytacji parafii:

„…w duszy Polaka dwa uczucia chodzą ze sobą w parze:
uczucie religijne i patriotyczne uczucie miłości Ojczyzny”.
kardynał Karol Wojtyła, Marcyporęba, dnia 10 XI 1968 r.

Na ręce Pani Dyrektor szkoły, Kardynał Dziwisz podarował portret św. Jana Pawła II.

W dalszej części uroczystości odbyło się oficjalne nadanie szkole sztandaru, poprzedzone wbijaniem gwoździ do drzewca przez gości honorowych. Symboliczne gestu dokonali: Kardynał Stanisław Dziwisz, ks. Jan Giądła proboszcz, Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica, Krystyna Korus Dyrektor Szkoły, Kamila Wiecheć w imieniu Uczniów, Magdalena Zając przewodnicząca Rady Rodziców, Adrianna Byrska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty z Delegatury w Wadowicach, Bartosz Kaliński starosta Powiatu Wadowickiego, zastępca przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica Kazimierz Pacułt, prezes Fundacji Szlaki Papieskie Urszula Własiuk; Przyjaciele Ojca Świętego należący do Środowiska Jana Pawła II: Ewa Wisłocka, Jerzy Rieger – uczestnik wypraw turystycznych z ks. Karolem Wojtyłą, zarazem przewodniczący Rady Fundacji Szlaki Papieskie; w imieniu generała bryg. pil. Mirosława Jemielniaka żona Agata Jemielniak; sołtysi: Franciszek Żmuda z Marcyporęby, Marek Gonciarczyk z Bachorowic, Anna Orzechowska z Nowych Dworów, Józef Orzechowski z Kopytówki, oraz prezesi OSP: Zdzisław Orgal z Marcyporęby i Kamil Polus z Kopytówki,

W części artystycznej wystąpili uczniowie i nauczyciele. Na zakończenie uczniowie przy akompaniamencie gitary Bogumiły Łakomy i saksofonu Wojciecha Ochmana, zaśpiewali Hymn Szkoły. Wysoko w niebo pofrunęły białe gołębie, białe i żółte baloniki.

Dodatkową atrakcją były okolicznościowe wystawy, prezentowane w holu szkoły, w tym zdjęcia z trasy Szlaku Papieskiego „Nie lękajcie się!”, prowadzącego z Karkowa przez Marcyporębę do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Sentyment zwiedzających wzbudzały też stare klasowe zdjęcia uczniów sprzed lat. Gościom rozdawany był okolicznościowy folder.

Prezentowana była także ciekawa ekspozycja mobilnego Muzeum św. Jana Pawła II. Usługę taką świadczy odpłatnie Centrum Jana Pawła II z Krakowa. W Marcyporębie wszyscy mogli zobaczyć wystawę bezpłatnie.

Puentą relacji z historycznego wydarzenia, jakim było nadanie Szkole Podstawowej w Marcyporębie imienia Św. Jana Pawła II, niech będą słowa Kardynała Dziwisza: „Od dziś jeszcze bardziej możecie liczyć na Jego orędownictwo w niebie”.

 

Tekst i zdjęcia Wiesława Jarguz

galeriaGaleria Fotograficzna > zobacz

Galeria Fotograficzna Szkoły Podstawowej w Marcyporębie > zobacz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170