OGL2

Drodzy mieszkańcy Gminy Brzeźnica,

Informujemy, że 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych i dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2 w szczególności: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych na terenie województwa małopolskiego.

 


Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. 

Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%, oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku, minimalna kwota pożyczki to 20 tysięcy złotych, maksymalna kwota pożyczki 100 tysięcy złotych. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, WFOŚiGW będzie informował na swojej strony internetowej ( http://www.wfos.krakow.pl/).

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca, w szczególności: wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna, a także wyliczenie: ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok), ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok) i ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok). Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić minimum 25%.
 
Wszelkich informacji o programie można również uzyskać podczas Dni Otwartych w WFOŚiGW Krakowie, które odbędą się 20 i 21 lipca w siedzibie  WFOŚiGW przy ulicy Kanoniczej 12, pokój 03 w godzinach  od 8:00 do 15:00.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170