4

 

W ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach
z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS od stycznia 2016 r.
na terenie Powiatu Wadowickiego została uruchomiona filia
Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

W ramach partnerstwa udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna osobom, które stały się ofiarami przestępstwa.

Z pomocy skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc. Pomoc jest bezpłatna, a specjaliści gwarantują profesjonalną pomoc. Działania współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

W ramach udzielanego wsparcia zapewniana jest pomoc prawna i psychologiczna w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 15, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy przy ul. Dworskiej 9 oraz na terenie Gminy Brzeźnica i Gminy Stryszów.

 

DYŻURY

 

POMOC PRAWNA

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

16:00 – 18:00

OIK w Radoczy,
ul. Dworska 9

tel. 33 873 10 01

Środa

15:30 – 17:30

PCPR w Wadowicach,
ul. Mickiewicza 15

tel. 33 873 10 01

Piątek

12:00 – 14:00

Punkty Mobilne:

Urząd Gminy w Brzeźnicy,

ul. Krakowska 109;

GOPS w Stryszowie

Stryszów 557

tel. 33 873 10 01

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

15:30 – 18:30

PCPR w Wadowicach,
ul. Mickiewicza 15

tel. 33 873 10 01

Środa

16:00 – 19:00

OIK w Radoczy,
ul. Dworska 9

tel. 33 873 10 01

 

W ramach partnerstwa z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, możliwa jest pomoc w zakresie:

  •  organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu,
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  •  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
  •  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,
  •  pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

Czynna jest również całodobowa infolinia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie, dostępna pod numerem: (12) 421 22 88.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub psychologicznej proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu (33) 873 10 01.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170