Droga krajowa 44 w Brzeźnicy objęta Zintegrowanym Systemem Sterowania Ruchem

DSC06595

W Brzeźnicy przy drodze krajowej nr 44 - skrzyżowanie z drogą powiatową nr K1775 na Liszki - zamontowano kamerę zapewniającą ciągły podgląd drogi.

 

 

 

 

 

 

Kamera jest jednym z urządzeń stanowiących Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce, który powstał w ramach projektu realizowanego przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który ma na celu usprawnić poruszanie się po wybranych drogach na terenie województwa.

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce polegał na budowie informatycznego systemu składającego się z urządzeń stanowiących inteligentną infrastrukturę, umieszczoną na drogach oraz wielowymiarowy portal informacji drogowej wraz z aplikacjami dedykowanymi dla użytkowników dróg.

W ramach projektu zamontowano sieć urządzeń takich jak: stacje monitorowania natężenia ruchu, stacje ostrzegania monitorujące warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacje monitoringu wizyjnego, a także tablice informacji drogowej.

System obejmuje swoim zakresem drogi wojewódzkie oraz krajowe na trasach pomiędzy głównymi miastami Województwa tj. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Olkusz, Oświęcim i miejscowościami turystycznymi oraz odcinek DW nr 774 bezpośrednio przy Porcie Lotniczym Balice.

Co więcej w ramach projektu powstaną aplikacje mobilne dla kierowców wraz z portalem internetowym – także w wersji mobilnej. Ponadto ZSSRWM zostanie zintegrowany z systemem lokalizacji pojazdów Państwowej Straży Pożarnej na terenie Małopolski. Pozwoli to na przekazywanie danych o natężeniu ruchu i czasie przejazdu określonymi drogami.

Projekt polega na budowie systemu ITS będącego rozszerzeniem systemu Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, a składającego się z sieci specjalistycznych urządzeń, m.in.: stacji monitorowania natężenia ruchu, stacji ostrzegania monitorujących warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacji monitoringu wizyjnego czy tablic informacji drogowej

Dobra wiadomość dla kierowców. Do marca przyszłego roku jadąc do Tarnowa, Nowego Sącza czy Oświęcimia będzie można sprawdzić czas przejazdu nie tylko na elektronicznych tablicach drogowych, ale również na specjalnie do tego stworzonej aplikacji mobilnej obsługiwanej przez smartfony i tablety. Stamtąd mieszkańcy dowiedzą się również o aktualnych warunkach pogodowych. Wszystko dzięki utworzeniu Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce, który ma za zadanie też m.in. rozładować notoryczny korek na trasie centrum Zakopanego – Morskie Oko

Marta Maj, p.o. dyrektora oraz Antonio Fernando Munoz Suárez, dyrektor firmy Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, podpisali we wtorek umowę Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł.

Powiem więcej – możemy być z niego dumni także na arenie międzynarodowej. Docierają do nas bowiem głosy zagranicznych gości, którzy odwiedzają Małopolskę i sami podkreślają, że tego typu rozwiązania wcale nie są jeszcze tak powszechne w Europie – mówił we wtorek wicemarszałek Roman Ciepiela, który był obecny przy podpisaniu umowy z hiszpańskim wykonawcą.

 

Projekt Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce obejmuje dwa zadania:

  • Opracowanie i uruchomienie całej potrzebnej infrastruktury, a więc m.in. potrzebnych systemów informatycznych, jak i urządzeń.
  • Administrowanie i nadzór nad funkcjonowaniem całego systemu, a także jego konserwację, przez 3 lata.

Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce ma stanowić rozszerzenie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego. Projekt zakłada także budowę systemów informatycznych oraz zarządzających, m.in. parkingiem w Palenicy Białczańskiej czy komunikacją zbiorową na trasie Zakopane – Morskie Oko.

 

W ramach projektu ZSSRWM powstaną trzy dedykowane podsystemy informatyczne;

  • System czasu przejazdu – obejmie drogi wojewódzkie i krajowe na trasach obejmujących główne miasta województwa tj. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, pomiędzy miejscowościami turystycznymi takimi jak, Piwniczna, Muszyna i Krynica Zdrój. System będzie też obsługiwał odcinek drogi wojewódzkiej nr 774 bezpośrednio przy Porcie Lotniczym Balice.
  • System zarządzania parkingiem w Palenicy Białczańskiej – powstanie system dynamicznego zarządzania ruchem wraz z uzyskaniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej przy dojeździe do parkingu w Palenicy Białczańskiej. Miejsca parkingowe będzie można zarezerwować przez internet.
  • System zarządzania komunikacją publiczną na odcinku Zakopane – Morskie Oko – tj. budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym z uwzględnieniem informacji dla podróżnych o czasie dojazdu i oczekiwania na środek transportu.

 

Oprócz tego projekt przewiduje zapewnienie odpowiedniej infrastruktur, czyli:

  • Budowę serwerowni systemu – w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaadaptowane zostaną pomieszczenia do stworzenia serwerowni systemów ZSSRWM i ISSRRP. Będzie to również Centrum Przetwarzania Danych nr 2 dla Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, realizowanej w latach 2013-2015.
  • Rozbudowę Regionalnego Centrum Nadzoru Ruchu (RCNR) – które powstanie w ramach projektu Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego w siedzibie ZDW w Krakowie.

Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł. System powstanie do marca 2015 r. i będzie rozszerzeniem działającego już Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego, w którego skład wchodzą m.in.: stacja monitorowania natężenia ruchu, stacja monitorująca warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni dróg, stacja monitoringu wizyjnego czy tablice informacji drogowej.

REKLAMA

Zarządzi parkingiem i komunikacją publiczną

Małopolski projekt zintegrowanego systemu sterowania ruchem obejmuje dwa zadania: opracowanie i uruchomienie całej potrzebnej infrastruktury (m.in. systemów informatycznych i urządzeń) oraz administrowanie i nadzór nad funkcjonowaniem całego systemu, a także jego konserwację przez 3 lata.

- To rozwiązanie unikalne w skali całego kraju, z którego możemy być dumni także na arenie międzynarodowej. Docierają do nas bowiem głosy zagranicznych gości, którzy odwiedzają Małopolskę i sami podkreślają, że tego typu rozwiązania wcale nie są jeszcze tak powszechne w Europie - powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela.

Projekt zakłada budowę systemów informatycznych oraz zarządzających, m.in. parkingiem w Palenicy Białczańskiej czy komunikacją zbiorową na trasie Zakopane - Morskie Oko. Powstaną również aplikacje mobilne dla kierowców wraz z portalem internetowym. Stworzony system będzie miał charakter otwarty, co pozwoli w przyszłości na jego rozbudowę i integrację z innymi systemami.

 

Zintegrowany ze strażą pożarną

W ramach projektu powstaną trzy podsystemy informatyczne: system czasu przejazdu (obejmie drogi wojewódzkie i krajowe na trasach głównych miasta województwa: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Oświęcimia oraz pomiędzy miejscowościami turystycznymi, takimi jak: Piwniczna, Muszyna i Krynica Zdrój. System będzie też obsługiwał odcinek DW-774 bezpośrednio przy lotnisku Balice), system zarządzania parkingiem w Palenicy Białczańskiej oraz system zarządzania komunikacją publiczną na odcinku Zakopane - Morskie Oko.

 

Nowy system zostanie także zintegrowany z systemem lokalizacji pojazdów Państwowej Straży Pożarnej na terenie Małopolski. Pozwoli to na przekazywanie danych o natężeniu ruchu i czasie przejazdu określonymi drogami.

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170