Znam – rozumiem - chronię - poznanie, propagowanie oraz ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Brzeźnica

P9292882 w

Zakończono realizację projekt ekologicznego pod hasłem " Znam- rozumiem- chronię - poznanie, propagowanie oraz ochrona zasobów przyrodniczych gminy Brzeźnica”

 

 

 

 

 

 

 

realizowanego przez uczniów - członków „Koła młodego ekologa” ze Szkół Podstawowych na terenie gminy Brzeźnica w miejscowościach: Brzeźnica, Łączany, Marcyporęba, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań.

Głównymi założeniami projektu była edukacja uczniów i mieszkańców gminy w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, uczenia właściwego obcowania z przyrodą i rozwijania wrażliwości na problemy środowiska.

Projekt zakładał utworzenie w szkołach 10-osobowych grup uczniów, które pod opieką nauczycieli realizowały działanie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska poprzez:

- odnalezienie osobliwości przyrodniczych i wykonanie ich dokumentacji fotograficznej, wykonanie zielników i wspólnego kalendarza pn.: „Walory przyrodnicze gminy Brzeźnica”,
- przygotowanie wystawy "Fascynujący świat przyrody gminy Brzeźnica",
- zorganizowanie dla uczniów wycieczki do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego w Krakowie.
- wykonanie ulotek i plakatów ukazujących skutki wypalania nieużytków,
- udział uczniów w akcjach "Sprzątanie Świata", zbiórki surowców wtórnych oraz sadzenia drzew i krzewów.

Na realizację w/w działań gmina pozyskała dotację w wysokości 80 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna.

Realizacja zaplanowanych działań miała na celu podniesienie świadomości uczniów oraz mieszkańców na temat zagrożeń ekologicznych, bogactwa i różnorodności zasobów przyrodniczych terenu gminy i konieczności ich ochrony.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

Wystawa  w

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170