dolina karpia-10maja

Stowarzysznie Doliny Karpia

zaprasza na

cykl spotkań konsultacyjnych w zakresie tworzenia

lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020

 

 

 

 

Data

Miejsce

24.08.2015

Gmina Spytkowice

godz. 16:00 - 18:30

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
ul. Zamkowa 12, Spytkowice

25.08.2015

Gmina Osiek

godz. 16:00 - 18:30

Urząd Gminy w Osieku – klub Centrum
ul. Główna 125, Osiek

27.08.2015

Gmina Przeciszów

godz. 16:00 - 18:30

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
ul. Długa 6, Przeciszów

31.08.2015

Gmina Polanka Wielka

godz. 16:00 - 18:30

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej
ul. Długa 61, Polanka Wielka

01.09.2015

Gmina Zator

godz. 16:00 - 18:30

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana

 

Matejki, Plac Jana Matejki 1, Zator

03.09.2015

Gmina Brzeźnica

godz. 16:00 - 18:30

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
ul. Krakowska 107, Brzeźnica

07.09.2015

Gmina Tomice

godz. 16:00 - 18:30

Gminny Ośrodek Kultury im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, Tomice

 


Program spotkań:

1.Działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia
2. Struktura LSR
3. Cele, działania, katalog beneficjentów w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020
4. Analiza mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń
5. Cele LSR Doliny Karpia na lata 2014-2020

Dolina Multi Logo 2012

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170