5. rocznica otwarcia i poświęcenia Szlaku Papieskiego

20 05 2015 nr2w

Pięć lat temu przy kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia na Drabożu uroczyście został otwarty i poświęcony Szlak Papieski „Nie lękajcie się”, prowadzący z Krakowa przez teren Gminy Brzeźnica do Matki Bożej Kalwaryjskiej.

 

 

 

 

 

Ceremonii przewodniczył kustosz kalwaryjskiego sanktuarium ojciec Damian Muskus, dzisiaj biskup krakowski, koordynator odpowiedzialny za Światowe Dni Młodzieży w Polsce.

Rocznicę świętowano na Drabożu w sobotę 16 maja 2015 r. Pielgrzymi, głównie dzieci i młodzież wyruszyli spod kościołów w Paszkówce i Marcyporębie, by spotkać się na Drabożu. Tam czekali na nich członkowie Komitetu Budowy Kaplicy Na Drabożu, jak zawsze serdeczni z Wiesławem Jaskułą na czele. Przy współpracy pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Bęczynie oraz pozyskanym funduszom przygotowali poczęstunek. Głównym organizatorem był Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Pobiedr”.  

Jak na majowy wieczór przystało odśpiewano Litanię Loretańską do Matki Bożej. Muzyczny akompaniament zapewnił Zbigniew Kowalczyk - organista z kościoła w Paszkówce. Później o idei turystycznego pielgrzymowania mówił uczestnik rajdu ks. Wojciech Lasak – wikariusz z parafii w Paszkówce. Z kolei historię powstania Szlaku Papieskiego przypomniał Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica, który we współpracy z Fundacją Szlaki Papieskie z Krakowa przed pięciu laty zaprosił do tej inicjatywy ościenne parafie i samorządy.

Ile dzisiaj o Świętym Janie Pawle II wiedzą najmłodsi? Dużo, pokazał to drużynowy konkurs wiedzy. Na koniec spotkania popłynęła z Draboża melodia „Barki”. Integracyjne zabawy dla dzieci i dorosłych oraz konkurs prowadzili Edyta i Grzegorz Babscy z Paszkówki.

W wędrówce Szlakiem Papieskim wraz z młodzieżą gimnazjalną uczestniczyli: dyrektor Tomasz Kindykiewicz oraz nauczyciele - Marzena Woźniak, Zenon Piotrowski, Monika Jaskierny. Dużą grupę rozśpiewanych pielgrzymów stanowiły dziewczynki z Scholii w Paszkówce wraz z rodzicami.

Wcześniej, bo 8 maja 2015 r. uczniowie klas Ib i Ic z ZSP Gimnazjum w Brzeźnicy wraz z opiekunami odbyli także pieszą wycieczkę Szlakiem Papieskim przez Pasmo Draboż.

Głównymi założeniami tej wycieczki były:

  • podkreślenie roli papieża Jana Pawła II we współczesnym świecie, jako największego autorytetu moralnego;
  • podnoszenie świadomości na temat dziedzictwa lokalnego;
  • rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową;
  • kształtowanie zachowań i postaw opartych o wartości chrześcijańskie;
  • rozbudzanie patriotyzmu lokalnego zawartego w haśle „Moja mała ojczyzna" i budowanie głębokiej więzi z własnym regionem poprzez jego wszechstronne poznanie.

W trakcie pieszej wędrówki uczniowie podziwiali bogactwo przodków- przydrożne kapliczki i krzyże, będące niemymi znakami sztuki sakralnej i ludowej. Ponadto ułożyli wiersze o Janie Pawle II oraz wzięli udział w konkursie wiedzy nt. życia, działalności i nauki Ojca Świętego.

Polecamy rodzinne wędrowanie Szlakiem Papieskim „Nie lękajcie się!”

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

W.J., M.W.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170