DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 01.07.2014R.

articles

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Brzeźnica umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis w ramach części programów pomocowych będzie udzielana w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych. W związku jednak z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji rozporządzeń.:

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż brak nowelizacji rozporządzeń krajowych nie stanowi przeszkody dla udzielania pomocy w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Procedura pobierz
2. Załącznik 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pobierz
3. Załącznik 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pobierz
4. Załącznik 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
5. Załącznik 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis pobierz
6. Załącznik 5. Oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych pobierz
7. Załącznik 6. Oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw pobierz
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170