Głosowanie przez niepełnosprawnych w innym obwodzie

articles

Zgodnie z art. 27 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisów wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  W Gminie Brzeźnica  dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych jest lokal wyborczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Brzeźnicy, znajdujący się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy, 34 – 114 Brzeźnica 53. Wyborca niepełnosprawny do dnia 25 września 2011 r. może złożyć wniosek o dopisanie go do spisu w obwodzie głosowania Nr 1, gdzie znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych   w Referacie Spraw Obywatelskich  pok. Nr 1 lub Nr 2  w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

Załącznik do pobrania :

Wnioski interaktywne do wypełnienia i wydrukowania

 

1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania >>> pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170