Herb_TOP_copy

Bok_Strona_New_copy_copy_copy

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników

traktorWójt Gminy Brzeźnica informuje, że w dniach 01.08.2016 - 31.08.2016 są przyjmowane wnioski Rolników - o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

 

Więcej…

 

Odsłonięty syfon w Brzeźnicy

DSC 9504

Na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. trwają prace konserwacyjne syfonu na kanale w Brzeźnicy. Budowla budzi podziw zarówno u znawców inżynierii wodnej jak i przypadkowych przechodniów. Można zobaczyć odsłonięte sztolnie i tunele przepływowe. Coś, co na co dzień kryje głęboka tafla wody.

 

Ciąg dalszy oraz galeria >> zobacz

 

 

 

 

PM 2016

 

Urząd Marszałkowski ogłosił programy i konkursy dla organizacji pozarządowych.
Więcej informacji na stronach:

 

Więcej…

 

„Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”

articlesNa zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia zrealizowany został projekt „Uzależnienia behawioralne? – Nie! Dziękuję!”.

 

 

Ciąg dalszy na stronie GKRPA > zobacz

 


 

 

Statystyczne badania Głównego Urzędu Statystycznego w 2016r.

GUS 3 2016Główny Urząd Statystyczny przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe oraz reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.

 

 

 

 

Więcej…

 

FIO Małopolska Lokalnie: Możesz zdobyć 5000 złotych na lokalną inicjatywę

logo fio

 

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5000 zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji 

 

Więcej…

 

Konkurs profilaktyczny „Bezpieczne drogi bez promilowych kierowców”

1

W ramach Trzeciego Dnia Profilaktycznego w Gminie Brzeźnica odbył się profilaktyczny konkurszatytułowany „Bezpieczne drogi bez promilowych kierowców”.

 

 

 

 

Więcej…

 

XXIV FINAŁ WOŚP W GMINIE BRZEŹNICA

P1180595 w 10 stycznia 2016 roku po raz piętnasty na terenie Gminy Brzeźnica odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

 

 

 

 

Więcej…

 

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku

articles

Urząd Gminy w Brzeźnicy przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty przypadającej na rok 2016 do 31 stycznia 2016 r.

 

 

Więcej…

 

III Dzień Profilaktyczny w Gminie Brzeźnica

13

 

W ramach akcji III Dzień Profilaktyczny w Gminie Brzeźnica przeprowadzonych zostało wiele interesujących działań profilaktycznych.
Do akcji przyłączyły się wszystkie szkoły z terenu naszej gminy.

Działania poszczególnych szkół zostały przedstawione poniżej.

 

Więcej…

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 15. w Gminie Brzeźnica

Napiswosp2016

Jak co roku przy 51 Drużynie Harcerskiej „Wędrownicy” został utworzony sztab WOŚP. Dnia 10 stycznia 2016 roku 30 wolontariuszy będzie zbierało pieniądze w ramach XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Więcej…

 

Świąteczna Akcja w Gminie Brzeźnica

Swiateczna AkcjaJuż po raz czwarty w Gminie Brzeźnica przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowana została Świąteczna Akcja.

 

 

 

 

 

Więcej…

 

Betlejemskie Światło Pokoju

20151221 090723 w W dniu 21 grudnia 2015 roku harcerze z 51 Drużyny Harcerskiej „Wędrownicy” w Brzeźnicy przekazali Sekretarz Gminy Brzeźnica – Jolancie Baca oraz Radnym Rady Gminy Brzeźnica Betlejemskie Światło Pokoju.

 

 

 

Więcej…

 

Świąteczna Akcja w ZSP Brzeźnica

paczka 1 W grudniu po raz kolejny cała społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy (Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej, także filii w Chrząstowicach oraz Gimnazjum) włączyła się w „Świąteczną Akcję, 2015” czyli w pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom z Gminy Brzeźnica.

 

 

Więcej…

 

Tradycja Stołu Wigilijnego w Łączanach

IMG 3863 Jak co roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy Gminy Brzeźnica i przyjezdni goście biorą udział w uroczystym spotkaniu przedświątecznym pod nazwą „Tradycja Stołu Wigilijnego”.

 

 

 

Ciąg dalszy oraz fotogaleria na stronie CKiP - zobacz

 

 


 

 

 PGNE

 

Obowiązująca Uchwała
dotycząca
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XXII/218/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: uchwalenia" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica" >> pobierz

 


 

Rada Gminy Brzeźnica Uchwałą Nr XV/149/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. uchwaliła Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020.

Dokument przewiduje szereg różnych działań związanych z oszczędzaniem energii i wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, które podejmie
nie tylko sama gmina, ale także mieszkańcy i przedsiębiorcy na jej terenie.

 

Co to jest Plan gospodarki niskoemisyjnej i jakie są korzyści z jego realizacji ?

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym określającym najważniejsze działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizacja takiego planu pozwala osiągnąć długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Dokument służy też realizacji przez Polskę obowiązków wynikających z Protokołu z Kioto oraz pakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego przez Komisję Europejską w 2008 i znowelizowanego w 2014 roku. Określenie zadań inwestycyjnych i wpisanie ich do PGN umożliwia gminie skorzystanie ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskigo na lata 2014-2020. Dodatkowo będzie można pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz skorzystać z dofinansowań proponowanych przez banki komercyjne.

Jakie działania przewidziano w planie ?

W planie przewidziano następujące przedsięwzięcia, które mają być realizowane przez Urząd

Gminy i jednostki gminne: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (montaż mikroinstalacji OZE – ogniwa fotowoltaiczne), efektywna produkcja i dystrybucja ciepła (wymiana indywidualnych źródeł ciepła na wysokosprawne lub/i niskoemisyjne), wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w efektywny energetycznie sprzęt i urządzenia, niskoemisyjny transport, modernizacja i rozbudowa układu drogowego celem zmniejszenia uciążliwości i ograniczenia emisji (m.in. budowa ścieżek rowerowych), usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej, ograniczenia emisji i zastosowania OZE, szkolenia w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE, akcje informacyjne, promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów

Plan gospodarki niskoemisyjnej służy koordynacji tych wszystkich działań.

Jakie korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców ?

Główną korzyścią, jaką może osiągnąć cała społeczność lokalna dzięki realizacji planu, jest zmniejszenie emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów energii. Gmina będzie realizować projekty we własnych obiektach, ale także koordynować i wspierać projekty kierowane do mieszkańców. Planowane reguły udzielania dofinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej przewidują, że udzielenie wsparcia dla projektu (w tym także realizowanego przez przedsiębiorcę) może być uzależnione od ujęcia go w stosownym dokumencie planistycznym gminy. Dotyczy to zwłaszcza projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy pozwala ten wymóg zrealizować.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu dostępnego na stronie www.brzeznica.pl w zakładce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

 

 

UCHWAŁA NR XV/149/2016 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica”

Załącznik nr 1 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prezentacja – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 


 

Drogi Mieszkańcu i Przedsiębiorco !!!
Gmina Brzeźnica przystąpiła do opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

WAŻNE: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2016-2020 (zarówno dla Gminy jak i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy) np. termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, wymiany starych kotłów węglowych oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy i przedsiębiorców.

 

Więcej…

 

Konsultacje rozkładu jazdy PKP

INFO

 

Szanowni Mieszkańcy,

w celu dopasowania rozkładu jazdy pociągów do potrzeb jak największej liczby osób zainteresowanych korzystaniem z usług przewozu kolejowego na etapie negocjacji i wspólnych porozumień wykonawcy transportu zbiorowego z samorządowcami, w tym Gminy Brzeźnica ustalono, że po otwarciu linii kolejowej Kraków – Oświęcim od mieszkańców zostaną zebrane propozycje zmian w sprawie rozkładu jazdy.

 

Więcej…

 

 LWB

MAM TALENT

Zapraszamy do uczestnictwa w treningach piłki nożnej dziewczynek
w Akademii Piłkarskiej WISŁA BRZEŹNICA
przy współpracy z WISŁĄ KRAKÓW

 

Więcej…

 

Od 13 grudnia ruszają pociągi na trasie Kraków - Oświęcim

PKP W wyniku negocjacji i wspólnych ustaleń organizatora transportu zbiorowego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Samorządów lokalnych, w tym gminy Brzeźnica ze Spółką Przewozy Regionalne po 3-letniej przerwie od 13 grudnia 2015r. zostaną przywrócone przewozy pasażerskie linią kolejową 94 Kraków – Oświęcim.

 

 

Więcej…

 

Przewodnik o ptakach i wycieczki dla dzieci

1

We wrześniu 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy zrealizowała projekt, w ramach, którego wydano przewodnik pt. „Ścieżka ornitologiczna w Łączanach”.

 

 

 

 

Więcej…

 

Strona 10 z 26

750x200 piece

gra2_-_pit

Pomocnik Klienta

kacik przedsiebiorcy

EKO

Przewodnik Przedsiębiorców
Korzystających ze Środowiska 

 << pobierz >>

logo Zdrowa Gmina m

Współpraca polsko - słowacka

Zielona Gmina Brzeźnica

WFOSWK_2012_01

Kompleks Sportowy - SP. Paszkówka

program_regionalny_kolor

Mapa „Gmina Brzeźnica”

MAPA 2017

Turystyka w Gminie Brzeźnica

Gmina Brzeźnica -- warto poznać i zamieszkać

Cinema 2

logo

Aktywny Wypoczynek

MKK 2015

PUKS Paszkówka copy

Licznik Odwiedzin

Wczoraj310
Wszystkie1128996

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 84 gości 

Rozkłady Jazdy

BUS

Dzienniki i Rejestry

dziennik ustaw 23

monitorpolski23

akty prawne 1234

PRAWO M

Gminny Program Rewitalizacji

GPR 3

System Informacji Przestrzennej

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

OSN

Plan gospodarki niskoemisyjnej

PGNE

plakat M

CZ P

Inwestycje w Gminie Brzeźnica

IWGB copy

500 2016 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP

Uchwała Nr XXVI 220 2009 - zobacz


Płać podatek tam gdzie mieszkasz

Bez_nazwy-1_copy

Nasze osiągnięcia

banner-zl

Baner_09_2012_copy

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170